Connect
Nader Abdel Samad: lak (be) w nos
hadi a s: lak meshta2lak
Nader Abdel Samad: ana bel aktar ... nezel be august 3a lebnan menshoufak eza allah rad